IF Borg

SETT HØYE MÅL, OG IKKE STOPP FØR DU ER DER.

Om IF Borg


«Ingen fortjener å tilhøre en bedre klubb enn de er villig til å være med å skape selv»


Marit Breivik kunne ikke sagt det bedre, og sitatet fra den tidligere landslagstreneren er symbolsitatet vi har klemt til vårt bryst.


Sitatet inneholder det meste som skal til for å skape et sterkt fellesskap, et fellesskap som tar vare på alle, som utvikler alle til sitt beste, som ivaretar menneskers ulikheter og drømmer.


Og vi ønsker å bygge et sterkt fellesskap, et fellesskap vi kan være stolte av inn i de neste 100 år.


Da trenger vi deg, og ditt ønske om å bidra til å skape den klubben du vil ha. Ditt ord er viktig, men din handling er enda viktigere for oss.


Bli med på å reise en klubb vi kan være stolte av på Borgestad.


For IF Borgs hundre år på Borgestad har satt spor. Vi er stolte av klubben vår, er stolte av brunfargen, er stolte av å være fra Borgestad.


 


Og DET er et godt utgangspunkt.


 


Vi har i jubileumsåret omkring 600 medlemmer, og det stopper ikke der.


Klubben har et ønske om å skape en felles arena hvor organisert aktivitet via Borg, møter den uorganiserte leken – begge deler under trygge rammer på Borgestad.


 


Vi trenger ikke bli størst, vi trenger ikke bli best – men vi trenger å skape det beste for den oppvoksende generasjonen på Borgestad.


Derfor er strategidokumentet vår ledestjerne inn i fremtiden. Hvor vil vi? Hva skal vi styre etter?


Spørsmålene er mange, men vi føler at strategidokumentet vårt er en plan vi kan bruke for å nå målene våre.


Den omfavner det mest. Det ønsket vi å ta med oss inn i de fire neste årene. Deretter skal strategien vår evalueres.


Kanskje flere av punktene – under verktøykassa – må tas med videre. Kanskje noen er svulstige. Kanskje noen er uoppnåelige.


Ja, vel, så gjør vi det beste ut av det.


Nettopp for å skape den aktiviteten, den klubben og det anlegget hver enkelt av oss har vært villig til å være med på å skape selv.


Vi starter der!


Klubbens fasiliteter

Leder IF Borg

Linn Bergflødt


Postadresse:

Postboks 2150

3798 Skien

Besøksadresse

Borgeveien 37

3712 Skien

Styret i IF Borg

Bak enhver klubb finnes en rekke frvillige som bidrar til å holde klubben i gang.

Les mer...

NFF

Norges fotballforbund

Telemark krets

Les mer...

Utleie av klubbhus

Her kommer mer informasjon om leie av Borg klubbhus.

Les Mer...

Borgdagen

Årlig gjennomføres en miniturnering for Borgs lag og medlemmer.

Les mer...

Idrettsforeningen Borg


Brun og blid!