Nytt styre

Har du lyst til å bidra?


Idrettsforeningen Borg har ledige verv i styret. Valg av styre gjennomføres på årsmøtet hvert år.

Styret har jevnlige møter, hvor større og mindre saker behandles på vegne av sportsgrenene fotball, håndball og turn. Som medlem av styret får du anledning til å bidra i idrettsforeningens veivalg, til beste for barn, unge og nærmiljøet på Borgestad.


Følgende verv er ledig fra 2020:

Leder:

Leder er øverst ansvarlig for idrettsforeningen og drift.


Nestleder organisasjon:

Nestleder følger opp organisasjonen, kaller inn til styremøter, følger opp vedtak og ansvarlig for økonomi.


Sportslig leder:

Er ansvarlig oppdatering av sportsplan. Bindeleddet mellom idrettsforeningen og sportsgrenene.


Fotballansvarlig:

Hovedansvarlig for fotball, Lag, lagledere og trenere.


Sponsoransvarlig:

Sponoransvarlig har ansvaret for å inngå nye- og videreføre eksisterende sponsorer.

Følger opp samarbeidet mellom idrettsforeningen og sponsorene.


Styrmedlem 1:

Dugnadsansvarlig.


Styremedlem 2:

Ansvarlig for klubbhus.