HjemÅrsmøte 2023


Her publiseres dokumentene for Borgs årsmøte for 2023. Innkalling, saksliste og årsmeldinger. Det er ikke kommet inn forslag til saker fra medlemmene ved årets årsmøte. Regnskap og Budsjett vil ikke bli lagt på nettet men blir forevist de medlemmer som ønsker å se dette i forkant av årsmøtet ved henvendelse til hovedforeningen@ifborg.no. Alt dette vil selvfølgelig bli grundig gjennomgått i årsmøtet 4. mars. Vel møtt😊


På vegne av styret IF Borg

Erik Vinje


Turn

Fotball

Håndball

Hovedforeningen

Innkalling årsmøte

Saksliste årsmøteÅrsmøte for 2023


Idrettsforeningen Borg


Borg klubbhus


4. mars 2024 - kl. 18.30


Har du en sak til årsmøte må det sendes skriftlig til hovedforeningen@ifborg.no innen 31.januar 2024

Agenda legges ut 15 februar. 

Husk at for å være stemmeberettiget på årsmøte må medlemsavgiften være innbetalt.


Nytt fra nærmiljøgruppeneOppgradering av klubbuset og idrettesanlegget er godt i gang. For mer informasjon følg oppdatering her


Nytt styre


Årsmøte for 2022 er vel gjennomført, med god orientering om året som er gått for idrettsforeningen, fotball, turn, håndball og oldermann.


Nytt styre valgt for 2023


Mer informasjon herEndrede satser og faktureringssatser


Styret har høsten 2023 jobbet med endring av faktureringsrutiner for idrettsforeningen og har samtidig endret satser for medlemmenes kontiget


Mer informasjon her

beha
Screenshot 2022-05-04 09.00.23
grerør_edited1
borg_logo1_liten
2017-01-10_20-43-11
2017-01-10_20-46-52___serialized1
2017-01-10_20-47-54
Vitus Borgåsen
protektiv

Nyheter fra 2022


Les nyheter fra 2022

her!

Vil du bli medlem


For å melde deg inn så klikk her


Trygg på trening


Idrettsforeningen ar startet arbeidet med å sertifisere seg for at alle barn og unge skal være trygge på trening.


Dette innebærer at alle lagledere, trenere og kontaktpersoner i indrettsforeningen sertifiseres.

Politiattest


Idrettsforeningen Borg følger opp idrettsforbundets krav om politiattest for alle som har tillitsverv i frivillige organisasjoner.


MER INFO HER
B   - BREDDE

O   - OPPLEVELSE
R   - RAUSHET
G   - GLEDE