Nærmiljøanlegg

Oppdattering fra nærmiljøgruppene


Følg med for oppdatert informasjon om arbeidet med oppgradering av klubbus og anlegget på Borg

Bygging rundt kunstgressbanen

Oktober 2023


Hei alle Borg-venner


Nå er vi godt i gang med byggingen rundt kunstgressbanen. Har fått opp en fin mur på den ene langsiden.

Skal også bygges en liten bod/garasje for lagring av redskaper.

Arbeidet med å få kiosken integrert inn i klubbuset er også i full gang.Søknader til spillemidler til hjertesonen er søkt om og her håper vi at vi er i gang til våren.

Så anbefaler alle borgestad folk til å legge sin daglige gåtur innom anlegget for å se utviklingen.

IF Borg har revitalisert prosjektgruppen som skal ha fokus på å utvikle idrettsanlegget.


Ønsker du å holde deg orientert om arbeidet, kan du lese deg opp her eller ta kontakt med arbeidsgruppen

eller styret i IF Borg.
15.11.17   Nytt fra Nærmiljøprosjektet.


”Snøballen har begynt å rulle”


Vi har hatt nytt møte i gruppa, og det er bra driv. Foreløpig er vi tidlig i prosjektet, men vi føler vi er godt i gang med det innledende arbeidet for å skape fremtidens anlegg på Borg.

Foreløpig har diverse modeller blitt diskutert, og vi har laget en fremdriftsplan frem mot sommeren. Her vil kommune, fylkeskommunen, idrettskretsen og mange flere bli involvert.

Vi skal i første omgang legge frem en presentasjon av det vi har for kommunen. Ut fra dette møtet håper vi at veien videre vil være mer konkret.

Vi håper og tror også at mange på Borgestad vil engasjere seg i dette i tiden som kommer.

Vi jobber også med å etablere plattformer der alle som bryr seg om Borg og Borgestad  skal kunne få bidratt med konkrete og kreative forslag ti hvordan fremtidens Borg skal være.


Nærmiljøproprosjektet 


---------------------------------------------------------------------------

23.10.2017      IF Borgs Nærmiljøprosjekt


IF Borgs grusbaneprosjekt endrer fokus og prosjektet har fått arbeidstittelen "Borgs Nærmiljøprosjekt".

Arbeidsgruppen er endelig kommet i gang med det vi håper vil være en ny start og et stort løft for IF Borg og hele Borgestad.

Det som til nå har blitt kalt ”Grusbaneprosjektet” er i gang. Gruppens oppdrag er å komme med forslag til styret og klubben på hvordan vi kan utnytte de områdene vi har i dag og hvordan anlegget på Borg skal være i fremtiden.


Arbeidsgruppen  som skal jobbe med Borgs Nærmiljøprosjektet består av:

Aina M. Bergdahl (leder)

Øyvind Bakkebø

Morgan Kittilsen

Gunnar Ellefsen

Lars Terje Tveitan

Stian Vinje.


Gruppen er i startfasen, det har foreløpig kun vært gjennomført to møter. Engasjementet er stort. Vi ønsker å få Borg til å være en sentral møteplass for alle på Borgestad. Vårt mål er å lage et anlegg som gjenspeiler Borg sin visjon gjennom:

Bredde

Opplevelse

Raushet

Glede


Vi håper så mange som mulig vil være engasjert i det som skjer fremover. Vi er derfor svært interessert i å motta innspill og ideer til hva nærmiljøanlegget bør inneholde.


Mer informasjon kommer.-------------------------------------------------------------------------

10.01.2017      Grusbaneprosjektet


Har du lyst til å være med på å forme det sportslige og sosiale miljøet rundt dine barn? Da har du muligheten til det nå!!

Grusbanen skal selges, dette vil frigjøre midler til å utvikle resten av Borganlegget. Det er et ganske stort område og mulighetene er mange.

Det er ønskelig at det blir opprettet en grusbaneprosjektgruppe som kan drive dette prosjektet frem på en ansvarlig måte.

Vi vil utforme et mandat som prosjektgruppen kan forholde seg til, det vil inneholde litt ønsker, forslag og føringer for hva som kan gjøres med området.

Dette vil være veldig spennende og bety mye for mange!