Medlem- og treningskontigent

Medlem- og treningskontigent

Vedtatt av IF Borgs styre høsten 2023

Kjære Borgmedlemmer!Styret har i løpet av høsten 2023 jobbet med ny innretning av treningsavgiften i klubben.

Dette fordi vi bruker mye tid og krefter på at vi til nå både har fakturert til forskjellige tider, med forskjellige beløp og med mye unntak.

I tillegg ser vi at det er dyrt å leve i Norge for tiden, og vi ønsker at barna i Borg skal ha anledning til å drive med mest mulig idrett for minst mulig penger.

Vi ønsker å beholde barna og ungdommen i Borg, så aktive som overhodet mulig, så lenge som overhodet mulig!

Derfor har vi valgt å innrette vår treningsavgift slik at man kun betaler en treningsavgift for å drive idrett i Borg.


Dersom man spiller fotball og håndball skal man slippe å betale kontingent for begge idretter, men kun en.

Vi gjør altså idrett nummer to og tre gratis for alle alderstrinn. Satsene ligger vedlagt under og er i noen alderstrinn en svak økning og i noen alderstrinn en svak senkning i forhold til dagens treningskontingenter. Vi håper dette er et bidrag til at flest mulig kan drive med mest mulig aktivitet i vår flotte klubb.

Kontingenten vil bli fakturert halvårig, med halve beløpet på våren og halve på høsten (se satser under).


På vårhalvåret vil også medlemsavgiften til klubben på kr. 400,- faktureres.

Medlemsavgiften besluttes av årsmøtet, men styret vil ikke foreslå endringer på denne for 2024.


Dersom det er spørsmål kan disse rettes til styret!


De nye satsene er som følger:

0-5 år     - Kr 1000

6-12 år    - Kr 1200

13-16 år  - Kr 1200

17-19 år  - Kr 1600

20-40 år- Kr 1800

40 år +    - Kr 1800