Årsmøte 2018

SETT HØYE MÅL, OG IKKE STOPP FØR DU ER DER.

Årsmøte 2018

Til medlemmene i IF Borg

Borgestad 20.02.18

Innkalling til årsmøte i IF Borg


Styret innkaller herved til årsmøte i IF Borg


Årsmøtet avholdes tirsdag 27.02.18 kl 18:00 på Klubbhuset til IF Borg


Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23.02.17 til hovedforeningen@ifborg.no


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter finner du her:

Saksliste

Årsmelding IF Borg 2017

Årsmelding fotball IF Borg 2017

Årsmelding håndball IF Borg 2017

Årsmelding turn IF Borg 2017

Årsmelding oldermansslauget IF Borg 2017


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Valg til nytt styre

Følgende står på valg:

Leder: Linn Bergflødt (tar gjenvalg)

Sekretær: Oda Reiholm,

Styremedlem: Heidi Halvorsen,

Ansvarlig Fotball: Arild Brekke (tar gjenvalg)

Kandidater:

Cecilie Dalene

Tom Erik Riis

Evy Haraldsen

Lise Skjelsvik


Velkommen til årsmøte!Med vennlig hilsen

StyretKlubbens fasiliteter

Leder IF Borg

Linn Bergflødt


Postadresse:

Postboks 2150

3798 Skien

Besøksadresse

Borgeveien 37

3712

Styret i Borg

Bak enhver klubb finnes en rekke frvillige som bidrar til å holde klubben i gang.

Les mer...

NFF

Norges fotballforbund Telemark krets

Les mer...

Utleie av klubbhus

Her kommer mer informasjon om leie av Borg klubbhus.

Les Mer...

Borgdagen

Årlig gjennomføres en miniturnering for Borgs lag og medlemmer.

Les mer...

IDRETTSFORENINGEN BORG


Informasjon kommer!