Årsmøte 2022

SETT HØYE MÅL, OG IKKE STOPP FØR DU ER DER.

Årsmøte 2022

Til medlemmene i IF Borg

Borgestad 20.02.2023


Innkalling til årsmøte i IF Borg (tidligere publisert)

Styret innkaller herved til årsmøte i IF Borg


Årsmøtet avholdes onsdag 1. mars 2023,  kl 18:30 på Klubbhuset til IF Borg


Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.02.2023 til hovedforeningen@ifborg.no


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter finner du her:

Saksliste

Årsmelding Idrettsforeningen Borg 2022

Årsmelding fotball IF Borg 2022

Årsmelding håndball IF Borg 2022

Årsmelding turn IF Borg 2022

Årsmelding oldermansslauget IF Borg 2022


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Valg til nytt styre

Følgende står på valg:

  Leder: Stian Bjørnelykke

  Styremedlem: Helene Norli (tar gjenvalg for et år)

  Styremedlem: Arild Brekke

  Styremedlem: Trond Riis Nilsen

  Styremedlem: Christer A. Brekke (tar gjenvalg)

  Styremedlem: Ragnhild Kværnes

Kandidater til nytt styre:

  Pål Waage Martinsen

  Robert Olsen

  Stine Eikeland Larsen

  Lars-Christian Eia Guttormsen

Kandidater til kontrollkomitè:

  Arild Brekke

  Stian Bjørnelykke

Valgkomitè:

  Ingen kandidater foreslått før årsmøtetVelkommen til årsmøte!Med vennlig hilsen

StyretKlubbens fasiliteter

Leder IF Borg

Linn Bergflødt


Postadresse:

Postboks 2150

3798 Skien

Besøksadresse

Borgeveien 37

3712

Styret i Borg

Bak enhver klubb finnes en rekke frvillige som bidrar til å holde klubben i gang.

Les mer...

NFF

Norges fotballforbund Telemark krets

Les mer...

Utleie av klubbhus

Her kommer mer informasjon om leie av Borg klubbhus.

Les Mer...

Borgdagen

Årlig gjennomføres en miniturnering for Borgs lag og medlemmer.

Les mer...

IDRETTSFORENINGEN BORG


Informasjon kommer!