Saksliste årsmøte 2020

SETT HØYE MÅL, OG IKKE STOPP FØR DU ER DER.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte 2021 i IF Borg

Styret viser til innkalling til årsmøte av 29.01.21


Årsmøtet avholdes digitalt den 09.06.21 kl. 19:00. LInk til møtet legges ut i forkant


Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle forslag og saker

    10.1 Nærmiljøprosjektet – orientering/informasjon om fremdrift av prosjektet

    10.2 Videre planer i idrettsforeningen 

    10.3 Søknader om midler til fremtidsrettede mål


Sak 11: Fastsette medlemskontingent (endres ikke)

Sak 12: Fastsette treningsavgift (endres ikke)

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 15: Foreta følgende valg av styremedlemmer:

    15.1 Leder (på valg)

    15.2 Styremedlem Fotball (på valg)

    15.3 Styremedlem Turn (på valg)

    15.4 Styremedlem Håndball (på valg)

    15.5 Styremedlem (på valg)

    15.6 Ny valgkomite (leder av komité + øvrige to medlemmer av denne)


På forespørsel kan følgende dokumenter distribueres til medlemmer:

  • Idrettslagets årsberetninger
  • Regnskap
  • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Styrets forslag til medlemskontingent [og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt]
  • Styrets forslag til budsjett
  • Styrets forslag til organisasjonsplan
  • Valgkomiteens innstilling
  • Styrets (valgkomitéens) innstilling til ny valgkomitéMed vennlig hilsen
styret i IF BorgKlubbens fasiliteter

Leder IF Borg

Linn Bergflødt


Postadresse:

Postboks 2150

3798 Skien

Besøksadresse

Borgeveien 37

3712

Styret i Borg

Bak enhver klubb finnes en rekke frvillige som bidrar til å holde klubben i gang.

Les mer...

NFF

Norges fotballforbund Telemark krets

Les mer...

Utleie av klubbhus

Her kommer mer informasjon om leie av Borg klubbhus.

Les Mer...

Borgdagen

Årlig gjennomføres en miniturnering for Borgs lag og medlemmer.

Les mer...

IDRETTSFORENINGEN BORG


Informasjon kommer!