Sponsorer

Samarbeidspartnere

Gullsponsor

Pris: 35.000,-

Som gullsponsor tilbys:

12 meter skilt på kunstgressbanen

Fri adgang til alle kamper og gratis kaffe

Profilering av firma på ifborg.no

Gratis bruk av klubbhus inntil fire ganger per kalenderår

Sponsortreff med ekstern foredragsholder

Kan bruker seks Borg-spillere til dugnad tre timer per år

Tre lagbilder

Fire stk. Borg t-shirts

Stand på Borgdagen

5 stk VIP-kort

En time treningstid på Borg kunstgressbane

IF Borg kan arrangere en firmacup inntil tre timer en lørdag

Sølvsponsor

Pris: 15.000,-

Som sølvsponsor tilbys:

6 meter skilt på kunstgressbanen

Fri adgang til alle kamper og gratis kaffe

Profilering av firma på ifborg.no

Gratis bruk av klubbhus inntil to ganger per kalenderår

Sponsortreff med ekstern foredragsholder

Kan bruker seks Borg-spillere til dugnad tre timer per år

Et lagbilder

To stk. Borg t-shirts

Stand på Borgdagen

3 stk VIP-kort

Bronsesponsor

Pris: 1500,- per meter skilt

Som bronsesponsor tilbys:

Fri adgang til alle kamper og gratis kaffe

Profilering av firma på ifborg.no

50 prosent ved leie av klubbhuset

1 stk. VIP-kort

For å melde interesse til å være med på Borg-laget, ta kontakt med sponsor@ifborg.no