Nyttårshilsen 2021

Godt nytt år 


Idrettsforeningen Borg ønsker alle et riktig godt nytt år.


2020 er året hvor det meste ble annerledes og vi ser håpefullt inn i 2021.

Idrettsåret 2020 startet som vanlig for håndball og turn, og med vintersesong og forberedelse til vårsesongen for fotball. Men i mars ble det stans i all idrettsaktivitet på grunn av den etterhvert så kjente koronapandemien. 


Hverdagsaktiviteter som for de fleste innebærer trygghet og forutsigbarhet, ble med ett erstattet av en ukjent hverdag og usikkerhet. Heldigvis kunne vi på forsommeren starte forsiktig med trening og etterhvert kamper for barn og unge, mens de voksne måtte avstå fra både trening og kamper. De fleste turneringer og cuper ble avlyst, og det ble heller ingen Borgdag i 2020.


Vi har likevel gjort litt på Borg i 2020:

- Vi startet året med å pusse opp «storsalen» i 2 etg. Med god planlegging og dugnad fikk vi nytt gulv, malt vegger og satt inn nye dører. Takk for god innsats.

- Vårdugnaden ble gjennomført i juni, av en liten og entusiastisk gjeng.

- Etter sommeren gjennomførte vi en flott dugnad for Grenland friteater «Stedsans». Flott gjennomført og moro å være med på

- Vi har også startet arbeidet med å pusse opp styrerommet i høst.

- Sist gjennomførte vi renhold i julestria på Meny Borgestad.


Etter flere års arbeid i Nærmiljøgruppa og mye arbeid i styret, ble grusbanen lagt ut for salg og solgt i august. Nå starter arbeidet med hvordan anlegget skal videreutvikles og hvordan vi kan sette av midler for fremtiden. Med egne midler, tilskudd og dugnadsinnsats satser vi på å videreutvikle eksisterende idretter og nye aktiviteter for nærmiljøet.


2020 er året vi har lært å holde minst en meters avstand, ha god hånd- og hostehygiene. Disse tiltakene og å holde seg hjemme ved sykdom er like viktig for hver enkelt og ved idrettsaktiviteter inn i 2021.


Vi følger lokale og nasjonale anbefalinger og retningslinjer i det nye året. All organisert aktivitet i regi av IF Borg er avlyst inntil videre. Ny vurdering for oppstart av aktiviteter gjøres før 18. januar.


Takk for en flott dugnadsinnsats for å gjennomføre idrettsaktiviteter gjennom 2020. Vi ser frem til et nytt år og idrettsglede i 2021På vegne av styret

Stian Bjørnelykke

Leder IF Borg