styrearbeid

SETT HØYE MÅL, OG IKKE STOPP FØR DU ER DER.

Styret i IF Borg styrker sin kompetanse


01.11.2017      Klubbens styrearbeid i praksis

For å styrke kompetansen i sitt arbeid for idrettsforeningen fikk

styret onsdag besøk av Anita Beitdokken og Sven Håkon Kulbeck,

representanter fra Norges idrettsforbund, Telemark idrettskrets.


De ga styret en gjennomgang og oversikt over de viktigste

ansvarsoppgavene klubbens styre har og hva som kan bidra til å utvikle

klubbs strategi og utvikle idrettslaget - hvordan ivareta ressurser og

frivillighet på best mulig måte.


Med gruppeoppgaver, felles diskusjoner og gode eksempler ble det

tydligere hvilke lover og regler som gjelder for en idrettsforening som Borg.

Hvordan organiseres idretten i Norge, hvem kan påvirke, hvor kan man søke

råd og hvor kan man finne samarbeidspartnere i utviklingsarbeidet til beste

for klubben.


Takk for inspirerende kurs!Klubbens fasiliteter

Leder IF Borg

Linn Bergflødt


Postadresse:

Postboks 2150

3798 Skien

Besøksadresse

Borgeveien 37

3712

Styret i Borg

Bak enhver klubb finnes en rekke frvillige som bidrar til å holde klubben i gang.

Les mer...

NFF

Norges fotballforbund Telemark krets

Les mer...

Utleie av klubbhus

Her kommer mer informasjon om leie av Borg klubbhus.

Les Mer...

Borgdagen

Årlig gjennomføres en miniturnering for Borgs lag og medlemmer.

Les mer...

IDRETTSFORENINGEN BORG


Informasjon kommer!